Arché er græsk for begyndelse / urgrund / urkraft

Forlaget Arché

Forlaget Arché er et lille forlag, der har til formål at udgive bøger, der opfattes som betydningsfulde, og som beskriver forhold vedrørende mennesker, natur og samfund på en dyberegående og mere åndfuld måde, end det sædvanligvis er tilfældet.

Udgivelserne er bøger, som de større, mere professionelle forlag ikke finder rentable at udgive.

Forlaget drives som ulønnet fritidsbeskæftigelse af 2 personer, og mest muligt af det udførte arbejde, såsom renskrivning, korrekturlæsning, redigering og illustrationer, foretages ved frivilligt og ulønnet arbejde. Et eventuelt overskud investeres i udgivelse af nye bøger.

Ulla Kosack Madsen og Finn Madsen

 


Forlaget Arché
Aksel Møllers Have 22, 8. tv.
2000 Frederiksberg
Mobil 29 85 66 03
post@arche.dk

#

Illustration: Havebønnens kimplante.
(Fra Goethes Planternes Metamorfose)