Forlaget Arché

Forlaget Arché er et lille forlag, der har til formål at udgive bøger, der opfattes som betydningsfulde, og som beskriver forhold vedrørende mennesker, natur og samfund på en dyberegående og mere åndfuld måde, end det sædvanligvis er tilfældet. Flere af forfatterne er inspireret af antroposofi.

Udgivelserne er bøger, som de større, mere professionelle forlag ikke finder rentable at udgive.

Finn Madsen

#