Dværge

Hvordan man ser dem. - Hvordan man laver dem. - Hvordan man omgås dem.
 

Fra indholdsfortegnelsen kan fx følgende kapitler nævnes: På vej til elementarvæsenernes virkelighed - Det lille barn og elementarverdenens væsener - Dværge i børneværelset.

Bogen er illustreret med farvefotos af strikkede dværge, og desuden indeholder den udførlige opskrifter til fremstilling af dværge, både strikkede og syet af filt.

Læs uddrag

Dværge i børneværelset

Freya Jaffke

dvrge_small.jpgDe dværge, som der findes en arbejdsanvisning til i denne lille bog, bør aldrig fremstilles ved småbørns tilstedeværelse, idet synet af de mange enkeltdele, som det kunstnerisk gælder om at sammensætte, ikke er et særligt kønt syn, da dværgen virker grotesk i hvert stadie af sammensyningen. Det er anderledes, når der laves et lille dukkebarn af et stykke stof og lidt fåreuld, eller når der sys små dværge af filt: Her kan barnets fantasi tilføje det ikke tilstedeværende. Men ved de strikkede dværge er hver enkelt del færdigudformet, og mangler et lem, er skikkelsen forvrænget. Børnene får en mere rimelig holdning over for dværgene, når deres opdukken forbliver hemmelighedsfuld. Det er bedst, hvis dværgene får deres eget rige i en krog af børneværelset. Det bygges måske op af barkstykker, træ, sten og lign. Et sådant rige ombygger og indretter børnene igen og igen: Måske med et køkken og en tilstødende have. På denne måde er dværgene kun midtpunkt, og uden om kan bygges varsomt og indrettes omhyggeligt.

Dværgeriget må også gerne forblive uberørt i mange dage, blot en voksen passer på, at det ikke bliver et uordentligt hjørne. Der er børn, der kan lide at bygge deres hestestald, bondegård eller græsmark til hyrden med sine får ved siden af dværgeriget. Omsorgen for mennesker og dyr giver også dværgen - som en god husånd - sin eksistensberettigelse.

Mange små dværgedigte er velegnede til at skabe den rette stemning, f.eks. dem af Lone Lindeskov. Når der på den måde plejes omgang med dværgene i børneværelset, så forveksles de ikke så let med dukkebørn, der køres omkring i dukkevogn eller får en flaske. Det er i dag nødvendigt med en sikker ledelse fra de voksne, for behændigt at lede børnenes leg og om nødvendigt aflede. Da børn først omkring deres femte år er modne til at bygge og fremstille på foran beskrevne måde, er det ikke hensigtsmæssigt tidligere at indrette et dværgerige til dem, hvis man ansvarsbevidst vil pleje den nødvendige ærefrygt over for disse væsener, i blandede aldersgrupper kan man derfor opleve, at de mindre børn for det meste tager mindre notits af det.

Dværge syet af filt

dvaergeklip.jpgDen, der gerne vil sy dværge, således at også børnene, efterlignende, selv kan være med til at lave sådanne væsener, kan f.eks. vælge nogle, der sys ud af eet filtstykke. Der skal også her tages hensyn til proportionerne, så der virkelig opstår en dværg og ikke et "hættebarn". Det vigtigste er, at hovedet bliver stort nok.

Dværgefrakken klippes til (se tegning). Hættesømmen lukkes, det hele vendes. På det markerede sted trækkes en rynketråd igennem.


Lidt godt udtrukket fåreuld stoppes i frakken, rynketråden trækkes lidt til, bindes foran og sys godt fast. Lidt uld kan trækkes ud som skæg, eller lidt ekstra sys fast.

Uld, der hænger ud forneden, klippes af, så der bliver en god bund. Dværgene kan laves i forskellige størrelser. Proportionerne skal forblive uændrede.

Disse dværge kan man, omhyggeligt ordnet i en kurv, godt sætte ved siden af det andet legetøj.