Et Fødselsdagseventyr og dets baggrund

Bogen består af 2 dele:

1. del indeholder et farveillustreret fødselsdagseventyr, beregnet til højtlæsning for småbørn. Eventyret handler om barnets 3 første leveår, og det er tanken, at man under højtlæsningen tilpasser teksten til det enkelte barn med små personlige glimt fra barnets liv.

2. del af bogen henvender sig udelukkende til de voksne og fortæller om, hvordan man kan fejre fødselsdagen og med hvilken baggrund, fødselsdagseventyret bliver fortalt.
Så dermed giver bogen noget både til barnet og den voksne.

Bogen er indbundet.

Læs uddrag

skytsengel.jpg
 

Dér vil jeg gerne ned og bo", sagde PETER. Han vendte sig om mod sin skytsengel og spurgte:
"Må jeg ikke komme derned?"
"Så må du følge med mig" sagde skytsenglen og nikkede.
Og nu gik de sammen gennem alle himlens sale - forbi stjernerne og solen og månen. Til sidst kom de til regnbuen, som er himmelporten.
"Nu må du lægge dine himmelklæder her", sagde skytsenglen. "Dem gemmer jeg, til du kommer tilbage".

Fra efterskriften:

Har vi levet før?

En sådan menneskeopfattelse kan kun forstås ud fra tanken om, at mennesket lever mange gange på jorden. Det kalder man tanken om reinkarnation og karma (genfødsel og gengældelse). Ifølge antroposofien har mennesket levet mange gange på jorden før, og vil komme til at leve mange gange på jorden i fremtiden for at få mulighed for at gå fremad i erkendelse og evnen til at udøve ægte kærlighed. Den, der har vist forbilledet på denne næstekærlighed, er Kristus. Således står beretningen om Kristi liv og virke i centrum af antroposofien. Men det er en beretning, der er blevet belyst gennem Rudolf Steiners åndsforskning, og på mange måder bringer andre billeder end dem, vi kender fra den kristendom, der findes inden for de traditionelle kirker.

Rudolf Steiner taler om, at tanken om reinkarnation og karma i dag mange steder, især i østen, lever i en degenereret form, hvor man tror, at et menneske, der har været særlig ondt, kan genfødes i et dyr. Mennesket har altid været menneske, og vil altid vedblive med at være menneske. Det kan hverken blive et dyr eller en engel. Men det kan udvikle sine sjælelige evner fra et dyrisk til et engleagtigt stade.

Hvis ikke den ægte tanke om reinkarnation og karma vinder indpas i verden, vil menneskeheden komme ind i en dybt alvorlig krise, hvor faren for umenneskeliggørelse af alt samkvem vil være en stadig trussel. At det allerede er ved at ske, ser vi med al ønskelig tydelighed i dag, hvor både den politiske og videnskabelige tankegang går ud på, at mennesket kun eksisterer i dette ene liv, og at det derfor gælder om at gøre sig det så behageligt som muligt, om nødvendigt på andres bekostning. Derfor kan vi heller ikke finde ud af at tage stilling til problemerne omkring f.eks. gensplejsning. Vi har ikke noget menneskebillede at sætte den opimod.

Mellem døden og en ny fødsel lever mennesket i en anden bevidsthedstilstand end her på jorden. Det ser resultatet af sine jordiske handlinger og beslutter sig for at vende tilbage til jorden, for at gøre alle de ukærlige handlinger godt igen. Normalt går der dog lang tid mellem hver inkarnation, og i denne tid lever mennesket i den åndelige verden blandt de mennesker, det har kendt på jorden, og blandt de højere udviklede væsener, hvoraf engle og ærkeengle kun er nogle få ud af mange.

Dette er kun et ganske kort resumé af nogle af de erkendelser, antroposofien er kommet frem til. Hvis man ønsker at læse mere om det, henvises til litteraturlisten bagest i bogen. Det er imidlertid helt klart, at man kan have glæde af at læse fødselsdagseventyret for sig selv og sine børn, selv om man ikke kender noget til disse bagvedliggende tanker,
eller selv om man eventuelt ikke er enig med dem, der fremlægger dem.