Arché er græsk for begyndelse / urgrund / urkraft.
Navnet Arché er ental af Archai, der benyttes som betegnelse for englehierarkiet over engle og ærkeengle. Andre betegnelser herfor er: Urbegyndelser, Principati eller Personlighedens ånder.
 

Forlaget Arché

Forlaget Arché er et lille forlag, der har til formål at udgive bøger, der opfattes som betydningsfulde, og som beskriver forhold vedrørende mennesker, natur og samfund på en dyberegående og mere åndfuld måde, end det sædvanligvis er tilfældet. Flere af forfatterne er inspireret af antroposofi.

Udgivelserne er i flere tilfælde bøger, som de større, mere professionelle forlag ikke finder rentable at udgive.

Forlaget drives som ulønnet fritidsbeskæftigelse, og mest muligt af det udførte arbejde, såsom renskrivning, korrekturlæsning, redigering og illustrationer, foretages ved frivilligt og ulønnet arbejde. Et eventuelt overskud investeres i udgivelse af nye bøger.

Finn Madsen

Forlaget Arché
Aksel Møllers Have 22, 8. tv.
2000 Frederiksberg
Mobil 29 85 66 03
post@arche.dk

#

Illustration: Havebønnens kimplante.
(Fra Goethes Planternes Metamorfose)